Gabreta Smart Grids

Projekt společného zájmu

Více o Gabreta Smart Grids
Realizátoři projektu
Podporovatelé projektu

Obecné informace

Cílem projektu Gabreta Smart Grids je urychlit digitalizaci distribuční sítě díky podpoře přeshraniční spolupráce mezi Německem a Českou republikou.

Rostoucí počet obnovitelných zdrojů energie, elektromobilita a pokroky v propojování sektorů, stejně jako lepší služby a větší komfort pro občany. To vše závisí na moderní, odolné a digitalizované síti, zejména na úrovni distribuční soustavy.

Projekt Gabreta Smart Grids podpoří tyto cíle vytvořením praktické vize,  jejímž záměrem je urychlit zavádění digitálních technologií do distribuční sítě. Kromě přeshraničního propojení mezi Německem a Českou republikou budou distribuční sítě obou projektových realizátorů modernizovány o inteligentní prvky, které podpoří další integraci obnovitelných zdrojů energie a pokračující decentralizaci energetického systému. To umožní lepší propojení uživatelů sítě a poskytne jim vyšší bezpečnost a kvalitu dodávek. Gabreta Smart Grids připraví elektrickou síť na propojenou, odolnou a udržitelnou energetickou budoucnost Evropy.

Název „Gabreta“ je keltský výraz pro Šumavu, která lemuje česko-německé hranice. Tento název symbolizuje propojení a posilování přeshraniční spolupráce

2023–2030
Předpokládaná doba realizace
€ 672,1 mil.
Odhadovaná hodnota projektu

Projekt společného zájmu

Projekty společného zájmu (tzv. Projects of Common Interest neboli PCIs) jsou velké infrastrukturní projekty, které modernizují a propojují energetické sítě v celé Evropě. Každý projekt společného zájmu pomáhá nejméně dvěma zemím spolupracovat na rozvoji nejmodernějších energetických sítí, které jsou lépe propojeny díky nové infrastruktuře, modernizaci nadzemního vedení, kabelizaci a instalaci prvků inteligentních sítí

Projekty společného zájmu mají pomoci EU dosáhnout jejích cílů v oblasti energetické politiky a klimatu: cenově dostupné, bezpečné a udržitelné energie pro všechny občany a dlouhodobé dekarbonizace hospodářství v souladu s Pařížskou dohodou.

Evropská unie sestavila 5. seznam projektů společného zájmu (tzv. seznam projektů PCI) a Gabreta Smart Grids je jedním z pěti projektů rozvoje inteligentních sítí zařazených na tento seznam. Pátý seznam projektů PCI je platný pro roky 2022 a 2023.

Projekt je také na 6. seznamu PCI, který je platný pro roky 2024 a 2025. Gabreta je projektem společného zájmu (PCI) a významným evropským projektem financovaným CEF.

Seznámit se s přínosy

Přínosy

Větší bezpečnost, výkonnost a efektivita.

Mezi hlavní přínosy projektu patří ekonomicky efektivní elektrizační soustava s nízkými ztrátami a zvýšenou kvalitou a vyšší bezpečností dodávek, lepší integrace obnovitelných zdrojů energie, zvýšení kapacity uživatelů sítě, lepší využití kapacity sítě, pozitivní dopad na životní prostředí a v neposlední řadě posílení mezinárodní spolupráce a sdílení znalostí.

Jaké jsou naše cíle
Integrace obnovitelných zdrojů energie
Pozitivní dopad na životní prostředí
Připravenost na energeticky účinnou budoucnost
Zvýšení kapacity sítě
Zvýšená kvalita a bezpečnost dodávek      

Cíle

Silná a moderní infrastruktura.

Hlavními cíli jsou modernizace a digitalizace energetické infrastruktury.

Projekt Gabreta Smart Grids podpoří přeshraniční spolupráci na úrovni distribuce elektrické energie prostřednictvím nového přeshraničního propojení. Konkrétní projektové aktivity rovněž připraví energetickou infrastrukturu na širší přechod na energetiku směřující k intermitentním obnovitelným zdrojům.

Seznámit se s aktivitami
Gabreta Goals illustration

Aktivity

Zajištění budoucnosti našich sítí pomocí inteligentních technologií.

Projekt Gabreta Smart Grids je zaměřen na modernizaci distribučních sítí v České republice (jižní Čechy a jižní Morava) a v Německu (Bavorsko), a to především na základě technologií inteligentních sítí, digitalizace a nových prvků komunikace.

Podívat se na projektovou dokumentaci
Gabreta Activities

Oficiální dokumentace

Gabreta brožura
Dokument PDF
Gabreta One Pager
Dokument PDF

Veřejné konzultace

Veřejné konzultace

Zašlete nám své návrhy, připomínky a dotazy pomocí formuláře níže.
Rádi na všechny odpovíme.

Otevřít formulář

Veřejná konzultace 11/11/2022

Veřejná konzultace v českém jazyce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 347/2013.

Pozvánka
Dokument PDF
Report
Dokument PDF

Veřejná konzultace 19/12/2023

Veřejná konzultace v českém jazyce v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 347/2013.

Pozvánka
Dokument PDF
Report
Dokument PDF

Kontakt

Kontaktní údaje pro zodpovězení dodatečných dotazů a dodání dodatečné dokumentace.

Česká republika

EG.D, a.s.
Mgr. Tomáš Manosoglu

tomas.manosoglu@egd.cz

Německo

Bayernwerk AG
Nina Sichler

nina.sichler@bayernwerk.de

These contacts are not for the obligation of public consultation.

Datum poslední aktualizace: 10/11/2023